SAMWOO :: 고객님을 위한 소중한 약속 삼우물류주식회사입니다.
 
 
 
 
 
 
 
HOME 고객지원 고객의소리
 
제   목  
식당전전세! 음식점 전전세 일원동 점심장사 하실분!
[ 2016-10-14 12:06:52 ]
글쓴이  
전전세
조회수: 458        

식당전전세! 음식점 전전세 일원동 점심장사 하실분!

음식점 점심장사 전전세 내 놓음.

- 현재 일원동 먹자골목 안쪽에서 점심장사 성업중.

- 현재 주인이 점심장사 하고 있으나 11시 새벽 5시 퇴근 힘들어서 못함.

- 점심 전전세로 놓음.

- 한식부페나 단일 메뉴 등 직장인 대상 운영 추천.

자세한 사항은 아래 주소 참조

http://cafe.naver.com/rejjse/3
135 / 138 , 총 게시물 : 2757
77 Mr. quiejhhf 2018-09-02 263
76 Mr. quiejhhf 2018-09-02 251
75 Mr. 1 waitfor delay '0:0:3' -- 2018-09-02 260
74 Mr. quiejhhf 2018-09-02 162
73 Mr. quiejhhf 2018-09-02 156
72 Mr. pikqbumj 2018-09-02 118
71 Mr. pikqbumj 2018-09-02 130
70 Mr. pikqbumj 2018-09-02 135
69 Mr. pikqbumj 2018-09-02 122
68 Mr. quiejhhf 2018-09-02 155
67 Mr. quiejhhf 2018-09-02 121
66 Mr. xauloxcw 2018-09-02 142
65 Mr. pikqbumj 2018-09-02 164
64 Mr. pikqbumj 2018-09-02 130
63 Mr. pikqbumj 2018-09-02 131
62 Mr. xauloxcw 2018-09-02 125
61 Mr. pikqbumj 2018-09-02 142
60 Mr. pikqbumj 2018-09-02 142
59 Mr. pikqbumj 2018-09-02 136
58 Mr. xbnujisc 2018-09-02 180
 
첫 페이지   131   132   133   134   135   136   137   138   끝 페이지
 
이름 제목 내용